Priėmimo tvarka

Atnaujinta 2021m. rugsėjo 10d.

Socialinės globos kaina 2022 m. patvirtinta Suvalkijos socialinės globos namų direktoriaus 2021 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-197 „Dėl socialinės globos kainų tvirtinimo 2022 metams“:

  1. Vienam asmeniui su negalia – 1000,00 eurų
  2. Vienam asmeniui su sunkia negalia – 1120,00 eurų
  3. Vienam asmeniui, gyvenančiam grupinio gyvenimo namuose su negalia – 1100,00 eurų
  4. Vienam asmeniui, gyvenančiam grupinio gyvenimo namuose su sunkia negalia – 1200,00 eurų.

Asmenų priėmimo ir apgyvendinimo Suvalkijos socialinės globos namuose tvarka, patvirtinta Suvalkijos socialinės globos namų direktoriaus 2021 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-204 „Dėl asmenų priėmimo ir apgyvendinimo Suvalkijos socialinės globos namuose tvarkos patvirtinimo“