Veiklos dokumentai

Atnaujinta 2021 m. rugsėjo 10d.

Licencijos

Taisyklės

Atitikties socialinės globos normoms įsivertinimas

Veiklos vertinimo išvados

2021m.

Veiklos vertinimo išvada

2021m.

Vertinimo 1 priedas

2021m.

Vertinimo 2 priedas

2019m.

Veiklos vertinimo išvada

2018m.

Veiklos vertinimo išvada

Tikrinimai

Informacija ruošiama