Teisinė informacija

 

TEISINĖ INFORMACIJA
 
Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijair jos fakultatyvus protokolas Neįgaliųjų teisių konvencija (Žin., 2010, Nr. 71-3561)
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI
________________________________________
Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas
2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493 (aktuali redakcija nuo 2012-11-15)
 
Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas 
1991 m. lapkričio 28 d. Nr. I-2044 (aktuali redakcija nuo 2005-07-01)
 
Lietuvos Respublikos Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas
1995 m. birželio 6 d. Nr. I-924 (aktuali redakcija nuo 2005-07-05)
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI 
________________________________________
DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2006 m. birželio 14 d. Nr. 583
 
DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ FINANSAVIMO IR LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO
2006 m. spalio 10 d. Nr. 978
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO ĮSAKYMAI
________________________________________
 
2012 m. birželio 21 d. Nr.A1-295 (Žin., 2012, Nr.: 71 -3677) 
Dėl Trumpalaikės socialinės globos teikimo valstybės socialinės globos teikimo valstybės socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
 
2008 m. gruodžio 4 d. Nr. A1-401 (Žin.,2008, Nr.: 142 -5667 )
DĖL SOCIALINĮ DARBĄ DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO  PATVIRTINIMO 
(Aktuali redakcija galiojanti nuo 2013 06 08)
 
2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46
DĖL SOCIALINĖS GLOBOS NORMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
 
2006 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A1-317
DĖL SOCIALINĘ GLOBĄ TEIKIANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO LAIKO SĄNAUDŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO (2011-04-11 redakcija)
 
2006 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. A1-288
DĖL SOCIALINĮ DARBĄ DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2008-01-04 redakcija)
 
2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94
DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO IR SENYVO AMŽIAUS ASMENS BEI SUAUGUSIO ASMENS SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO(2012-07-27 redakcija)
 
2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93
DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KATALOGO PATVIRTINIMO (2009-07-15 redakcija)
 
2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-92
DĖL SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ IR SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ, SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ IR SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TVARKOS BEI SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ ATESTACIJOS TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO (2011-07-14 redakcija)
 
 
 

Teksto didinimas

Apklausa

Kaip mus vertinate?
 

Šiuo metu lankosi

Mes turime 18 svečius online

Mūsų draugai

 

sunsku_seniunija
marijampoles_savivaldybe

msgn
kitos