Apie mus

Grupinio gyvenimo namai, tai yra Suvalkijos socialinės globos namų padalinys teikiantis ilgalaikes socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims ar suaugusiems asmenims su negalia, kuriems nustatytas dalinis nesavarankiškumas.

 

Pagrindinis padalinio veiklos tikslas– užtikrinti efektyvų socialinių paslaugų teikimą, sudaryti palankias gyvenimo sąlygas, saugoti ir ginti paslaugų gavėjų teises, sudaryti tinkamas sąlygas jų poreikiams tenkinti, siekti didesnio savarankiškumo, integruojant juos į visuomeninį gyvenimą.

Paslaugas teikiantys specialistai:

•  socialinė darbuotoja

•  socialinio darbuotojo padėjėjos

 

Grupinių gyvenimo namų gyventojai su specialistų pagalba ir priežiūra tvarkosi buitį, planuoja išlaidas, atlieka namų ruošos darbus, gaminasi maistą ir padeda vienas kitam. Aktyviai dalyvauja bendruomenėje organizuojamuose renginiuose, 3 namų gyventojai lanko Marijampolės profesinio rengimo centą, įrengtuose dviviečiuose kambariuose su reikalingais baldais ir buitine įranga, vienu metu viename pastate gyvena 8 asmenys (5 vyrai ir 3 moterys),  iš jų viename kambaryje gyvena šeima.  

alt alt alt alt alt