Darbo užmokestis

Atnaujinta 2021 m. spalio 18d.

Suvalkijos socialinės globos namų pereigybių sąrašas

Suvalkijos socialinės globos namų pareigybių koeficiantų sąrašas

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2022 metų

Slinkite iš kairės į dešinę, kad pamatytumėte visą lentelės turinį.

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius ir nustatytas vidutinis darbo užmokestis (Eurais)
Pareigybių
skaičius
I ketvirtis Pareigybių
skaičius
II ketvirtis Pareigybių
skaičius
III ketvirtis Pareigybių
skaičius
IV ketvirtis
Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai 2 2431  2 2580        
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai 4 2163 4  2163        
Socialiniai darbuotojai 11 1694  11  1694        
Bendrosios praktikos slaugytojai 5,75 1451  5,75  1451        
Užimtumo specialistai 2,75 1334  2,5  1334        
Kiti specialistai (A ir B lygis) 7,25 1452  7,5  1452        
Socialinių darbuotojų padėjėjai 42 1231  42 1231         
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) 30 1038  30  1038        
Darbininkai (D lygis) 12 730 11 730        

2022 m. vadovui paskirta prie mėnesinės algos 20% kintamoji dalis.

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2021 metų

Slinkite iš kairės į dešinę, kad pamatytumėte visą lentelės turinį.

Pareigybės pavadinimasPareigybių skaičius ir nustatytas vidutinis darbo užmokestis (Eurais)
Pareigybių
skaičius
I ketvirtisPareigybių
skaičius
II ketvirtisPareigybių
skaičius
III ketvirtisPareigybių
skaičius
IV ketvirtis
Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai21867 21867 2 2089 2 2035
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai41593 4 1587 4 1932 4 2028
Socialiniai darbuotojai111281 11 1392 11 1479 11 1404
Bendrosios praktikos slaugytojai6,751262 5,75 1239 5,75 1371 5,75 1404
Užimtumo specialistai2,751104 2,75 984 2,75 1161 2,75 1022
Kiti specialistai (A ir B lygis)5,251167 5,25 1260 5,25 1295 5,25 1192
Socialinių darbuotojų padėjėjai43930 44 930 44 1060 42 1170
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis)31878 31 880 31 954 31 993
Darbininkai (D lygis)12642 12 642 12 642 12 642
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2020 metų

Slinkite iš kairės į dešinę, kad pamatytumėte visą lentelės turinį.

Pareigybės pavadinimasPareigybių skaičius ir nustatytas vidutinis darbo užmokestis (Eurais)
Pareigybių
skaičius
I ketvirtisPareigybių
skaičius
II ketvirtisPareigybių
skaičius
III ketvirtisPareigybių
skaičius
IV ketvirtis
Buhalteris21336,43 2 1318,17 2 1197,27 2 1436,16
Kineziterapeutas2969,41 0 0 0 0 0 0
Bendrosios praktikos slaugytojai71137,59 7 1200,90 6 1209,88 5 1324,04
Slaugytojų padėjėjai14829,63 13 913,84 14 884,41 14 935,79
Socialiniai darbuotojai111254,81 11 1183,75 11 1131,03 11 1372,4
Užimtumo specialistai3967,74 3 964,51 3 996,81 3 1000,04
Socialinių darbuotojų padėjėjai43963,58 43 1016,97 43 1020,90 43 1201,16
Virėjas4773,04 4 842,52 4 815,03 4 843,52
Virtuvės darbininkas5627,84 5 653,90 5 626,87 5 685,44
Skalbėjas3781,23 3 781,23 3 709,79 3 865,91
Vairuotojas2982,67 2 969,37 2 931,26 2 989,76
Valytojas7573,81 7 703,42 7 616,41 7 646,93
Ūkio darbuotojai2779,33 2 720,88 2 741,78 2 885,21