Darbo užmokestis

Atnaujinta 2021 m. spalio 18d.

Suvalkijos socialinės globos namų pereigybių sąrašas

Suvalkijos socialinės globos namų pareigybių koeficiantų sąrašas

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2021 metų

Slinkite iš kairės į dešinę, kad pamatytumėte visą lentelės turinį.

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius ir nustatytas vidutinis darbo užmokestis (Eurais)
Pareigybių
skaičius
I ketvirtis Pareigybių
skaičius
II ketvirtis Pareigybių
skaičius
III ketvirtis Pareigybių
skaičius
IV ketvirtis
Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai 2 1867  2 1867  2  2089    
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai 4 1593  4  1587  4  1932    
Socialiniai darbuotojai 11 1281  11  1392  11  1479    
Bendrosios praktikos slaugytojai 6,75 1262  5,75  1239  5,75  1371    
Užimtumo specialistai 2,75 1104  2,75  984  2,75  1161    
Kiti specialistai (A ir B lygis) 5,25 1167  5,25  1260  5,25  1295    
Socialinių darbuotojų padėjėjai 43 930  44  930  44  1060    
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) 31 878  31  880  31  954    
Darbininkai (D lygis) 12 642  12  642  12  642    
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2020 metų

Slinkite iš kairės į dešinę, kad pamatytumėte visą lentelės turinį.

Pareigybės pavadinimasPareigybių skaičius ir nustatytas vidutinis darbo užmokestis (Eurais)
Pareigybių
skaičius
I ketvirtisPareigybių
skaičius
II ketvirtisPareigybių
skaičius
III ketvirtisPareigybių
skaičius
IV ketvirtis
Buhalteris21336,43 2 1318,17 2 1197,27 2 1436,16
Kineziterapeutas2969,41 0 0 0 0 0 0
Bendrosios praktikos slaugytojai71137,59 7 1200,90 6 1209,88 5 1324,04
Slaugytojų padėjėjai14829,63 13 913,84 14 884,41 14 935,79
Socialiniai darbuotojai111254,81 11 1183,75 11 1131,03 11 1372,4
Užimtumo specialistai3967,74 3 964,51 3 996,81 3 1000,04
Socialinių darbuotojų padėjėjai43963,58 43 1016,97 43 1020,90 43 1201,16
Virėjas4773,04 4 842,52 4 815,03 4 843,52
Virtuvės darbininkas5627,84 5 653,90 5 626,87 5 685,44
Skalbėjas3781,23 3 781,23 3 709,79 3 865,91
Vairuotojas2982,67 2 969,37 2 931,26 2 989,76
Valytojas7573,81 7 703,42 7 616,41 7 646,93
Ūkio darbuotojai2779,33 2 720,88 2 741,78 2 885,21