Istorija

Atnaujinta 2021m. rugsėjo 10d.

Maloniai kviečiame į Suvalkijos socialinės globos namus.

Pagal archyvinius dokumentus Suvalkijos socialinės globos namų istorija prasideda 1945 m. spalio 12 d. Bažnyčios g. 24, Marijampolėje. Jau 1946 metais dokumentai byloja apie jų perkėlimą į Marijampolės apskrities, Šunskų valsčiaus, Katiliškių kaimą. Tuometinis jų pavadinimas – Marijampolės Invalidų namai kūrėsi ūkininkų Katilių žemėse bei pastatuose. Įdomu ir tai, kad šių namų administracija ir valgykla kurį laiką buvo įsikūrusi žymaus fiziko – matematiko prof. Petro Katiliaus name, kurį iki šiol supa didelis ir gražus sodas.

Marijampolės Invalidų namuose gyveno 70 žmonių, kuriuos aptarnavo 14 darbuotojų. Čia jie dirbo žemę, augino gyvulius, prižiūrėjo sodą. Pagalbinis ūkis buvo pagrindinis maisto ir pragyvenimo šaltinis. Visi išgalintys mielai dirbo ir gaudavo atlyginimą. Buities ir gyvenimo sąlygos buvo gana skurdžios, aplinkinių požiūris negatyvus.

Keitėsi laikas … ir nuo 1979 metų pradėta apgyvendinti žmonės su psichine/proto negalia. Šiuo metu globos namai apima 3 gyvenamuosius korpusus su 75 vietų valgykla. Naujieji korpusai buvo pradėti statyti 1992 metais, ir tik 2003 metais – užbaigti.

Šiuo metu Suvalkijos socialinės globos namai yra valstybinė stacionari socialinės globos įstaiga prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skirta gyventi asmenims nuo 18 metų, kuriems dėl proto/psichinės negalios nustatyta 0 – 40% darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir, įvertinus jų savarankiškumą, rekomenduojama ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa institucijoje.

Globos namuose gyvena 211 gyventojų iš visos Lietuvos. Dirba 115 darbuotojų, iš kurių 80% tiesiogiai dirbantys su gyventojais.

Suvalkijos socialinės globos namuose yra valgykla, skalbykla, biblioteka, užimtumo kompleksas, mini sporto salė. Veikia muzikos, dramos, medžio darbų, radiotechnikos, rankdarbių, dailės, keramikos, maisto gaminimo, sporto būreliai. Visi galintys bei pageidaujantys dalyvauja darbinėje veikloje.

Globos namuose ugdomi, atstatomi ir palaikomi gyventojų savarankiško gyvenimo gebėjimai, vertinami ir nustatomi pagalbos gyventojui poreikiai, sprendžiamos gyventojų problemos, vykdoma gyventojų socialinė integracija į visuomenę, glaudžiai bendradarbiaujama su gyventojų artimaisiais.

Daroma viskas, kad čia gyvenantys žmonės jaustųsi saugūs ir laimingi.