Socialinio darbo paslaugos

Atnaujinta 2023m. kovo 10d.

Individualių socialinės globos planų sudarymas, periodiškas peržiūrėjimas, tikslinimas pagal įvertintus poreikius, numatant priemones, kuriomis bus siekiama socialinės globos uždavinių įgyvendinimo
Socialinių įgūdžių ugdymas
Gyventojų asmeninių problemų išklausymas, įvertinimas, planavimas, sprendimų priėmimas
Ugdymo organizavimas
Asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas
Reikiamų dokumentų ruošimas
Bendradarbiavimas su gyventojų šeimų nariais ir kitais artimaisiais
Naujai atvykusių gyventojų adaptacija
Laisvalaikio užimtumo organizavimas
Informavimas
Konsultavimas
Tarpininkavimas
Gyventojo interesų atstovavimas
Psichologinė pagalba
Kita.