Paslaugų aprašymas

Atnaujinta 2021 m. rugsėjo 10d.

Teikiamų paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Mūsų teikiamos paslaugos – tai paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba socialiai pažeidžiamam asmeniui, suteikiant jam socialinį saugumą, stiprinant sugebėjimą spręsti iškylančias problemas ir sudarant galimybes patiems keistis bei tobulėti.