Priėmimo tvarka

Atnaujinta 2021m. rugsėjo 10d.

Socialinės globos kaina 2023 metams patvirtinta Suvalkijos socialinės globos namų direktoriaus
2022 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-177 „Dėl socialinės globos kainų tvirtinimo 2023 metams“:“:

  1. Vienam asmeniui su negalia – 1200,00 eurų
  2. Vienam asmeniui su sunkia negalia – 1340,00 eurų
  3. Vienam asmeniui, gyvenančiam grupinio gyvenimo namuose su negalia – 1320,00 eurų
  4. Vienam asmeniui, gyvenančiam grupinio gyvenimo namuose su sunkia negalia – 1440,00 eurų.

Asmenų priėmimo ir apgyvendinimo Suvalkijos socialinės globos namuose tvarka, patvirtinta Suvalkijos socialinės globos namų direktoriaus 2021 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-204 „Dėl asmenų priėmimo ir apgyvendinimo Suvalkijos socialinės globos namuose tvarkos patvirtinimo“