Asmens duomenų apsauga

Atnaujinta 2021m. rugsėjo 10d.

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas ir informacija

2018-05-25, visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Suvalkijos socialinės globos namuose (toliau – Įstaiga) užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, kreipkitės el. paštu  asmensduomenys@sdg.lt

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Įstaigą teikiant prašymą:

PRAŠYMAS

DĖL DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ (-ĖS) ĮGYVENDINIMO

Suvalkijos socialinės globos namai rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS

PRIVATUMO POLITIKA