Suvalkijos socialinės globos namams reikalinga:

Atnaujinta 2023-04-28

 

Suvalkijos socialinės globos namams reikalingas maisto tvarkymo organizatorius, dirbti 1,0 etato darbo krūviu.

 

Maisto tvarkymo organizatoriaus pareigybė skirta užtikrinti kokybišką maitinimo paslaugų teikimą globos namų gyventojams, patiekalų paruošimą, atitinkantį dietinio gydymo reikalavimus, higienos ir saugaus darbo režimo reikalavimų vykdymą.

Maisto tvarkymo organizatorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (dietisto kavlifikacija – būtų privalumas);

  2. turėti darbo praktikos šioje srityje; 

  3. gebėti bendrauti su neįgaliaisiais, mokėti dirbti komandoje, būti dvasiškai stipriu, atsakingu, pareigingu, empatišku, humanišku, gebėti išvengti konfliktų, veikti savarankiškai, kūrybingai ir atsakyti už savo veiksmus, mokėti dirbti kompiuteriu su programomis.

Maisto tvarkymo organizatoriaus funkcijos: vadovaujasi teisės aktais, organizuoja ir kontroliuoja sanitarinių-higieninių reikalavimų laikymąsi, sudaro perspektyvinius valgiaraščius, sudaro kasdieninius valgiaraščius, ruošia technologines maisto gamybos korteles, atlieka mitybos raciono energetinės vertės ir cheminės sudėties apskaičiavimus, tikrina maisto produktų kokybę, kontroliuoja produktų sudėjimo į atitinkamus patiekalus teisingumą ir porcijų išeigas, teisingą patiekalų pateikimą, maisto likučių ir pagamintų produktų virtuvėje teisingą laikymą, saugą darbe, priešgaisrinės saugos ir kitų normatyvų laikymąsi, savalaikį virtuvės darbuotojų medicininį patikrinimą, higienos įgūdžių ir pirmos pagalbos suteikimo apmokymą, ruošia maisto gamybos skyriaus darbo planą, sudaro virtuvės darbuotojams darbo grafikus, vykdo jų darbo laiko apskaitą, dalyvauja mokymuose, kelia profesinę kvalifikaciją.

Darbo užmokestis neatskaičius mokesčių – 1042 – 1300 Eur (priklauso nuo darbo stažo)

Kreiptis į Suvalkijos socialinės globos namų administraciją adresu Petro Katiliaus g. 22, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav. arba telefonu (8 687)  15 277 nuo 10 iki 12 val. ir nuo 14 iki 15 val.