Misija ir veiklos tikslai

Atnaujinta 2021 m. rugsėjo 10d.

Tikslas

Sukurti ir įgyvendinti efektyvų stacionarios socialinės globos įstaigos veiklos modelį, siekiant gyventojams užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų teikimą, sudarant žmonėms kuo palankesnes, priartintas prie namų aplinkos, gyvenimo sąlygas, saugumą, žmogiškąjį orumą, integraciją į visuomenę.

„… Žmonės būna neprotingi, nelogiški ir egoistiški,
–    Vis dėl to mylėkite juos!
Jeigu darote gera, žmonės Jums priskiria egoistiškus arba savanaudiškus motyvus.
–    Vis dėl to darykite gera!
Jeigu Jums pasisekė, įsigysite netikrų draugų ir tikrų priešų.
–    Tegul Jums vis dėl to sekasi!
Gerieji Jūsų darbai bus užmiršti rytoj.
–    Vis dėlto darykite gerus darbus!
Sąžiningumas ir nuoširdumas Jus daro Jus pažeidžiamą.
–    Vis dėlto būkite sąžiningi ir nuoširdūs!
Tai ką Jūs kūrėte metais, gali būti sugriauta per trumpą laiką.
–    Vis dėlto kurkite!
Vargšams tikrai reikia pagalbos, bet kai kurie žmonės gali Jus be perstojo atakuoti, jei šiems padedate.
–    Vis dėlto padėkite!
Atiduodami pasauliui tai, ką turite geriausio, rizikuojate likti nuogi.
–    Vis dėlto duokite tai, ką turite geriausio!“

(Iš Motinos Teresės knygos „Visai paprastas kelias“)