Parama

Atnaujinta 2021m. rugsėjo 10d.

2% parama Suvalkijos socialinės globos namams

Maloniai kviečiame tapti Suvalkijos socialinės globos namų rėmėjais, paskiriant iki 2% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Šis paramos teikimo būdas nereikalauja papildomų materialinių išlaidų.

Nusprendę skirti iki 2% gyventojų pajamų mokesčio dalį mūsų globos įstaigai, iki š.m. gegužės 1 dienos turite užpildyti bei pateikti FR0512 formos prašymą. 2% GPM paramos skyrimui reikalingą formą (FR0512) galite gauti:

• Paspaudę šią nuorodą, jei formą pildysite duomenis įrašydami ranka;
• Paspaudę šią nuorodą, jei formą pildysite kompiuteriniu būdu. Tačiau čia parsisiųsite tik formą su užpildytais mūsų organizacijos rekvizitais.

Pildydami formą (FR0512) didžiosiomis raidėmis, įrašykite: savo asmens kodą, vardą, pavardę, adresą, telefoną, el. pašto adresą, datą, mokestinį laikotarpį už praėjusius (pvz. 2011 m.) metus, prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį (procentais) bei reikalingus
Suvalkijos socialinės globos namų rekvizitus:
– Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190796758;
– Paramos gavėjo pavadinimas – SUVALKIJOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI;
– Buveinės adresas – KATILIŠKIŲ KAIMAS, ŠUNSKŲ SENIŪNIJA, MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ
– Banko pavadinimas – AB BANKAS SWEDBANK;
– Atsiskaitomosios sąskaitos numeris – LT987300010091071883.

Tam, kad Jūsų parama pasiektų mūsų globos namus yra keli būdai:
1. Užpildytos deklaracijos popierinį variantą pateikti į artimiausią Valstybinės mokesčių inspekcijos skyrių;
2.  Elektroniniu būdu užpildytą deklaraciją išsiųsti internetu. Tam reikės apsilankyti EDS (Elektroninės deklaravimo sistemos) puslapyje, naudojantis internetinės bankininkystės sistema arba prisijungiant prie Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapyje esančios elektroninės deklaravimo sistemos, pagal su VMI sudarytą sutartį.

2016 metais Suvalkijos socialinės globos namai gavo paramos – 1112 eurų pinigais, 21,66 eurai inventoriumi ir atsargomis, iš viso – 1133,66 eurai.

2017 metais Suvalkijos socialinės globos namai gavo paramos – 500 eurų pinigais, 1159,02 eurai inventoriumi ir atsargomis, iš viso – 1659,02 eurai.

2018 metais Suvalkijos socialinės globos namai gavo paramos – 10652,0 eurų pinigais, 2445,24 eurai inventoriumi ir atsargomis, iš viso – 13097,24 eurai.

Dėkojame už Jūsų paramą ir gerumą.

Suvalkijos socialinės globos namų bendruomenės vardu

Direktorė Marytė Slavinskienė