Veiklos dokumentai

Atnaujinta 2023 m. gegužės 02d.

Licencijos

Taisyklės

Atitikties socialinės globos normoms įsivertinimas

2022m.

Teikiamu paslaugu kokybes isivertinimas

2022m.

Vertinimo 1 priedas

2022m.

Vertinimo 2 priedas

2021m.

Veiklos vertinimo išvada

2021m.

Vertinimo 1 priedas

2021m.

Vertinimo 2 priedas

Vadovo veiklos vertinimo užduotys

2023m.

Vadovo veiklos vertinimo užduotys​

Tikrinimai

2022m.

NVSC patikrinimo aktas

2022m.

SADM Vidaus audito ataskaita ir rekomendacijos

2022m.

Lietuvos metrologijos inspekcijos patikrinimo aktas