Globos namų darbuotojai dalyvavo mokymuose.

Konferencija „Socialinis darbas be įtampos – misija (ne)įmanoma“

2022-10-06

Kolpingo kolegijoje vykusioje konferencijoje „Socialinis darbas be įtampos – misija (ne)įmanoma“ dalyvavo šeši globos namų darbuotojai. Tai buvo puiki galimybė praplėsti žinias bei susipažinti su specialistais: praktikais ekspertais bei mokslininkais, didelį dėmesį skiriančiais į asmenį orientuotomis agresyvaus elgesio valdymo praktikomis ir susiduriančiais su iššūkiais kasdienės profesinės veiklos metu. Pirmoji konferencijos dalis buvo skirta moksliniams praktiniams pranešimams, antroje dalyje dalyviai galėjo pasirinkti vieną iš penkių siūlomų darbo grupių. Mes pasirinkome „Profesinės refleksijos erdvė: žmogaus teisės socialinio darbo praktikoje“, grupę moderavo Karilė Levickaitė, psichikos sveikatos ir žmogaus teisių ekspertė, nevyriausybinės organizacijos „Psichikos sveikatos perspektyvos“ direktorė. Vyko labai įdomi ir aktuali diskusija, po kurios sufomulavome išvadas ir jas, kartu su kitų grupių atstovais, pateikėme konferencijos apibendrinime.

 

Konferencija „Socialinio darbo patirtys ir pokyčiai: kalba Marijampolės regionas“

2022-10-13

                      Marijampolės specialieji socialinės globos namai su partneriais – Vytauto Didžiojo universitetu bei Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija surengė aktualią konferenciją „Socialinio darbo patirtys ir pokyčiai: kalba Marijampolės regionas“ Konferencijoje dalyvavo du darbuotojai, veikusioje parodoje eksponavome mūsų globos namų gyventojų meninės kūrybos darbus.  Konferencijos metu buvo aptartos teorinės ir praktinės temos nuo darbo metodų, profesinių vaidmenų, kuriančių socialinio darbo kokybės kultūrą, naujos kartos socialinio darbo kompetencijų reikšmės sėkmingai profesinei karjerai iki įvairių patirčių bei praktinės veiklos pristatymų. Konferenciją apibendrino Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų grupės vadovė Violeta Toleikienė.

 

Tarptautinė konferencija-diskusija „Kaip padėti žmonėms, sergantiems epilepsija: išmoktos pamokos“ Internetinis renginys

2022-10-11

Dalyvavo penki globos namų darbuotojai, konferencijos-diskusijos metu buvo aptarta, kokie iššūkiai kilo ir kaip jie buvo sprendžiami teikiant pagalbą epilepsija sergantiems žmonėms. Patirtus praktinius iššūkius bei mokslinių tyrimų rezultatus pristatė sveikatos ir socialinių įstaigų specialistai, mokslininkai.

Dalintis