Holistinis požiūris į ilgalaikę priežiūrą

Suvalkijos socialinės globos namų sveikatos priežiūros padalinio vadovas Saulius Perlis, kartu su sveikatos priežiūros specialistų grupe iš Lietuvos, dalyvavo TZMO’s foundation – Together We Change the World organizuotoje 24-ojoje tarptautinėje ilgalaikės priežiūros konferencijoje „Holistinis požiūris į ilgalaikę priežiūrą“, kuri vyko Torunės mieste (Lenkija). Holistinis požiūris – požiūris, sukoncentruotas į kūną, psichiką ir aplinką, kurioje gyvena sergantis žmogus. Kiekvienas žmogus savaip ištveria ligas (tiek fiziniu, tiek psichiniu požiūriu), todėl reikalingas individualus gydymas. Holistinė medicina akcentuoja kompleksinio gydymo koncepciją, pagal kurią serga visas organizmas, o ne tik kai kurie organai. Liga – tai individualus procesas, vykstantis kiekviename organizme skirtingai, o taikant individualiai pritaikytą gydymą galime tikėtis žymiai geresnių rezultatų. Konferencijoje buvo pristatyti novatoriški sprendimai gerinant sveikatos priežiūros paslaugas individualiems socialinių paslaugų gavėjams. Vyko modernių technologijų, įrengimų ir prietaisų paroda. Lektorių iš Lenkijos, JAV, Suomijos, Vokietijos, Austrijos, Čekijos pranešimų metu buvo akcentuojami paslaugų gavėjų ir paslaugų teikėjų konstruktyvūs santykiai. Šie santykiai ypatingai svarbūs socialiai jautriems paslaugų gavėjams, kuriems labai reikalingas dėmesys, švelnumas ir rūpestis. Puoselėjant tvirtus ir pasitikėjimu grįstus santykius, galima daug greičiau identifikuoti sveikatos pakitimus. Reikšmingas dėmesys buvo skirtas sergančiųjų streso mažinimui, pristatyti naujausi streso valdymo metodai bei rekomendacijos demencija sergančių gyventojų skausmui identifikuoti. Išdėstyti šiuolaikinio požiūrio į mirtį ir inkontinenciją pranešimai. Akcentuota sergančiųjų integracijos į visuomenę svarba. Buvo aplankytas slaugos ir medicinos priemonių fabrikas „Plastica”, kur buvo galima iš arti susipažinti su šių gaminių gamybos technologijomis ir specifikacijomis. Įgytos žinios bus naudingos ir pasitarnaus atliepiant globos namų gyventojų poreikius.
Dalintis